پارس دریا ، گردشگری

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: گردشی

 

 

آدام اوندرا، اولین صعود فلش +۹a جهان را در مسیری به نام Super Crackinette در فرانسه انجام داد. این مسیر اولین بار در سال ۲۰۱۶ توسط آلکساندر مگوس طی ۳ روز تلاش صعود شده بود.

صعودهای فلش دارای ارزش خاصی هستند. در این نوع صعود، سنگنورد با داشتن اطلاعات مسیر در اولین تلاش و بدون سقوط مسیری را صعود می کند.

آدام اوندرا، این اعجوبه ی سنگنوردی قبلا نیز در سال ۲۰۱۲ مسیر  Southern Smoke Direct را در امریکا با درجه قبلا تعیین شده +۹a  فلش کرده بود. اما اوندرا بعد از صعود، درجه امریکایی ها را یک درجه تنزل داد و اعلام کرد که درجه مسیر ۹a است!

planetmountain