پارس دریا ، گردشگری

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: گردشیدوشیدن گاو یکی از کارها و فعالیت های زنان روستایی است البته در دامداری سنتی که دارای آداب و رسوم خاصی می باشد بی شک در مناطق مختلف ایران بازتاب گوناگونی می تواند داشته باشد.برای مثال زنان کرد منطقه مکریان در هنگام دوشیدن گاو این ابیات را با خود زمزمه می کنند. نه نی نه نی مانگا کاله که می، بنه ی مال و حاله که می رونی زه نگ بو کوره که می، شیری سه ر ئاوره که می ترجمه این ابیات بدین نحو می باشد که : ننه ننه تو گاو کم رنگ من هستی، اساس و پایه زندگی من هستی تو روغن اعلا هستی برای پسرم، تو شیر روی اجاق آتش من هستی.

http://پارس دریا.ir/wp-content/uploads/2018/01/52452.mp3

آوای شیردوشی

آوای شیردوشیآوای شیردوشی


جاباما
توردسته بندی :


  • موسیقی های بومی

برچسب ها :