پارس دریا ، گردشگری

زاغور

۹۶/۱۱/۰۳
  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: گردشی

زاغور نوایی کهن است که زنان هرمزگانی وقتی مردانشان به دریا می روند رو به دریا این نواها را می خوانند و معتقدند باد و دریا این نوا را بگوش مسافران دریا می رساند ، در زاغور صبر و انتظار همراه با بیم و امید بگوش می خورد ، بیم ازاینکه مسافر دریا برنگردد و […]

نوشته زاغور اولین بار در پارس دریا پدیدار شد.